Pra­cha­tic­ká pekár­na vyrá­bí řadu
neza­mě­ni­tel­ných dru­hů peči­va, pře­váž­ně
ruč­ním řeme­sl­ným způ­so­bem a pod­le
původ­ních recep­tur. Pro čer­stvost, pou­ží­vá­ní
nej­lep­ších suro­vin, lahod­nou chuť a vůni je
vyhle­dá­vá­na vše­mi zákaz­ní­ky, kte­ří doká­ží
oce­nit kla­sic­ky dob­ré čes­ké pekař­ství.

Běž­né peči­vo

Chle­bík kvás­ko­vý več­ka
pše­nič­no žit­ný, sypa­ný kmí­nem
hmot­nost 250 g
kód 004
Chle­bík dýňo­vý
kvás­ko­vý
hmot­nost 250 g
kód 004
Roh­lík chle­bo­vý
hmot­nost 80 g
kód 084
Chle­bík cibu­lo­vý
pše­nič­no žit­ný, kvás­ko­vý
hmot­nost 250 g
kód 004
Več­ka chle­bíč­ko­vá
svět­lá
hmot­nost 300 g
kód 090
Plac­ka žit­ná
obsa­hu­je pou­ze žit­nou mou­ku
hmot­nost 160 g
kód 101

Jem­né peči­vo

Vánočka bale­ná
slad­ké peči­vo
hmot­nost 400 g
kód 020
Rohlí­ček čoko­lá­do­vý
hmot­nost 72 g
kód 126
Sel­ský koláč
plně­ný: mák, tva­roh,
mar­me­lá­da
hmot­nost 270 g
kód 79
Kolá­ček tuko­vý
plně­ný: tva­roh, mák, povidla, mar­me­lá­da
hmot­nost 23 g
kód 049
Špič­ka mako­vá
slad­ké peči­vo
hmot­nost 80 g
kód 019
Švý­car­ka
plně­ná: ořech a sko­ři­ce
hmot­nost 100 g
kód 129
Koláč vel­ký
plně­ný: tva­roh, mák, mar­me­lá­da
hmot­nost 92 g
kód 124
Pra­cha­tic­ký koláč
svá­teč­ní

plně­ný: tva­roh, syp. drob.
hmot­nost 600 g
kód 056
Šáte­ček
plně­ný: mák, tva­roh
hmot­nost 46 g
kód 005
Hře­ben tva­ro­ho­vý
slad­ké peči­vo
hmot­nost 160 g
kód 025
Kolá­ček sva­teb­ní máslo­vý
plně­ný: mák, tva­roh, ořech, povidla
hmot­nost 25 g
kód 027
Koláč váza­ný
plně­ný: tva­roh, mák, povidla
hmot­nost 92 g
kód 005
Pra­cha­tic­ký koláč svá­teč­ní
plně­ný: mák, tva­roh
hmot­nost 600 g
kód 056
Hře­ben lis­to­vý
plně­ný: tva­roh, mák, syp. drob.
hmot­nost 60 g
kód 078
Makov­ka
bílé peči­vo sypa­né mákem
hmot­nost 60 g
kód 026

Chléb

Gazdův chle­bík
pše­nič­no žit­ný
hmot­nost 250 g
kód 087
Chléb Libín
pše­nič­no žit­ný, kva­so­vý
hmot­nost 750 g
kód 018
Chle­bík Sta­ro­čech
pše­nič­no žit­ný, kvás­ko­vý
hmot­nost 250 g
kód 147
Chléb s pod­más­lím
pše­nič­no žit­ný sypa­ný
hmot­nost 500 g
kód 142
Chle­bík slu­neč­ni­co­vý
kvás­ko­vý
hmot­nost 250 g
kód 004
Gazdův chléb
pše­nič­no žit­ný
hmot­nost 500 g
kód 118