Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup Pra­cha­ti­ce, a. s.
Pivo­var­ská 197
383 01 Pra­cha­ti­ce
IČ 60071362
DIČ CZ60071362

Pro­voz Pekár­na Pra­cha­ti­ce
Pivo­var­ská 197, 383 01 Pra­cha­ti­ce

vedou­cí pro­vo­zu Petr Juhaňák
tel.: 388 313 659
mob.: 725 783 347
e-mail: p.juhanak@zzvpt.cz

Pro­voz­ní doba
pon­dě­lí – pátek: 6.00 – 14.30 hodin

Pro­dej­na Pra­cha­ti­ce – Pekař­ství U Kos­te­la
Vel­ké náměs­tí 35, 383 01 Pra­cha­ti­ce

vedou­cí pro­dej­ny Jiři­na Osval­do­vá
tel.: 388 310 187
e-mail: pekarstvi@zzvpt.cz

Ote­ví­ra­cí doba
pon­dě­lí – pátek: 6.30 – 17.00 hodin

Pra­cha­tic­ká pekár­na vyrá­bí řadu
neza­mě­ni­tel­ných dru­hů peči­va, pře­váž­ně
ruč­ním řeme­sl­ným způ­so­bem a pod­le
původ­ních recep­tur. Pro čer­stvost, pou­ží­vá­ní
nej­lep­ších suro­vin, lahod­nou chuť a vůni je
vyhle­dá­vá­na vše­mi zákaz­ní­ky, kte­ří doká­ží
oce­nit kla­sic­ky dob­ré čes­ké pekař­ství.

Aktuálně

 • Oslav­te s námi Veli­ko­no­ce

  Svátky jsou za dveřmi a s nimi čtyři volné dny oslavy života.

 • Běž­né peči­vo

  Regi­o­nální pečivo vyrá­bíme podle původ­ních receptů a dodá­váme denně zákaz­ní­kům. Čer­stvé pečivo…

 • Jem­né peči­vo

  Objevte nabídku deli­kát­ního pečiva, pří­rodní vůně a tvarů, které vzbu­zuje chuť na…

 • Chléb

  Věhlasné jméno našemu chlebu dává poctivý kvas, česká mouka a tra­diční řeme­slná…